ماکارونی رشته ای زر ماکارون 700

ماکارونی رشته ای زر ماکارون 700

700 گرم

7,800 تومان

برند:

موجود در انبار

تعداد

ماکارونی رشته‌ای با آرد سمولینا، همراه دیرین دوستاران طعم ماکارونی

فرم

وزن

0

بالا