ماکارونی رشته ای زر ماکارون – 500 گرم

ماکارونی رشته ای زر ماکارون – 500 گرم

500 گرم

5,750 تومان

برند:

موجود در انبار

تعداد

ماکارونی رشته‌ای با آرد سمولینا، همراه دیرین دوستاران طعم ماکارونی

فرم

وزن

0

بالا

خرید آسان‌تر با

اپلیکیشن انزلی مارکت
 

نصب کنید
ببند